Internationell transport

Internationell transport

Vi erbjuder dig nationella och internationella transporter med följande påhängsvagnar (fordon):

  • Kyllastbilar upp till 22t, 33 pll.
  • kylda lastbilar upp till 3,5 ton
  • Släpvagnar upp till 24 ton, 33 pll
  • Släpvagnar för styckegods
  • Bussar för expressförsändelser
  • Släpvagnar för lastbilstransporter

Godstransporter på inre vattenvägar

Syftet med internationella transporter är att transportera en produkt från en plats till en annan på det mest effektiva sättet. Internationell transport är den mest populära formen av varutransport inom Europeiska unionen. Beroende på typ av gods erbjuder vi ett lämpligt fordon som levererar godset intakt till sin destination. Dessutom övervakar vi prisnivån så att våra kunder får bästa möjliga villkor.

Utvecklingsbistånd

En stor fördel med internationella transporter är att de utvidgar transportknutpunkterna och bidrar till en dynamisk ekonomisk utveckling. Den internationella industrin gör det möjligt att transportera varor globalt, vilket gör det möjligt att utforska utländska marknader.

Adress

Jarzębinowa 48/4
81-589 Gdynia
TIN: 586-120-56-92

© 2021 DUO TRANS Dariusz Dunajski | Privacy Policy

Made by: Netby