Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez DUO TRANS Dariusz Dunajski
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
AdministratorDUO TRANS Dariusz Dunajski ul.Jarzębinowa 48/4 81-589 Gdynia NIP: 5861205692
Cele przetwarzaniaRealizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez DUO TRANS Dariusz Dunajski z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.spedycja-duotrans.pl/
Podstawa prawna przetwarzaniaprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danychPodmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.Pracownicy DUO TRANS Dariusz DunajskiPodmioty wykonujące na rzecz DUO TRANS Dariusz Dunajski usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez DUO TRANS Dariusz Dunajski
Okres przechowywania danychDane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na DUO TRANS Dariusz Dunajski zobowiązań publicznoprawnych.Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniemPrawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Prawo do przenoszenia danych osobowych.Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Prawo do sprzeciwu.Kontakt w sprawie RODO: info@spedycja-duotrans.pl
Informacje dodatkowePodanie danych, przed zawarciem umowy z DUO TRANS Dariusz Dunajski nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez DUO TRANS Dariusz Dunajski kontaktu z Panią/Panem.Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez DUO TRANS Dariusz Dunajski do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.W oparciu o Pani/Pana dane osobowe DUO TRANS Dariusz Dunajski nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

Adres

ul.Jarzębinowa 48/4
81-589 Gdynia
NIP: 586-120-56-92

© 2021 DUO TRANS Dariusz Dunajski | Polityka prywatności

Realizacja: Netby